Zachodniopomorski Oddział PTL


Informujemy, że w marcu 2009 roku powołany został Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 28 marca 2009 roku w Szczecinie, ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także ustalono plan działań na pierwszą kadencję. Zgodnie z wolą członków-założycieli, do najważniejszych celów Oddział zalicza łączenie wszelkich środowisk logopedycznych Zachodniopomorskiego oraz wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych.
Przewodnicząca:
mgr Małgorzata Wizjan

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2