Polski Związek Logopedów

www.logopeda.org.pl

Polski Związek Logopedów został zarejestrowany 19 października 1999 roku. Jest to ogólnopolski związek zawodowy zrzeszający logopedów pracujących zarówno w placówkach oświatowych, służbie zdrowia jak i gabinetach prywatnych. Organizacja ta podejmuje szereg działań, których celem jest obrona interesów zawodowych logopedów w Polsce, wprowadzenie odpowiednich standardów dotyczących wykonywania zawodu a także współpraca z zawodowymi organizacjami logopedycznymi w krajach Unii Europejskiej, zrzeszonymi w CPLOL.

Historia powstania PZL

Idea powołania związku zawodowego logopedów wyłoniła się z dyskusji w środowisku logopedów pracujących w rozmaitych miejscach pracy, którzy widzieli potrzebę uzupełnienia działalności naukowej i propagatorskiej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego o działania organizacji zajmującej się przede wszystkim rynkiem pracy. Pomysł ten został podjęty przez prof. Stanisława Grabiasa i pracowników Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. W kwietniu 1999 roku w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Związku Logopedów, na którym podjęto uchwałę o powołaniu PZL, przyjęto opracowany wcześniej Statut i wyłoniono Komitet Założycielski w składzie: Tomasz Woźniak, Elżbieta Stecko, Urszula Kuleta, Danuta Pluta-Wojciechowska, Alicja Wypych, Anna Woźniakowska, Jadwiga Wieszczycka. Po rejestracji, także w Lublinie, odbył się 12 grudnia 1999 I Walny Zjazd Delegatów PZL, na którym wyłoniono władze związku. Przewodniczącym PZL został Michał Bitniok (Katowice). Obecnie siedziba ZG PZL mieści się w Warszazwie przu ul. Raszyńskiej 8/10

Struktura PZL i działania

Struktura PZL, określana przez Statut, opiera się głównie na pracy Wojewódzkich Organizacji Związkowych PZL, które zostały utworzone już w większości województw kraju i posiadają osobowość prawną oraz dużą autonomię działań (przynależność do PZL jest zazwyczaj związana z miejscem zamieszkania). Zarząd PZL, spotykając się okresowo w Warszawie z przedstawicielami WOZ PZL, koordynuje te prace i podejmuje inicjatywy dotyczące całej Polski oraz działania na szczeblu centralnym. Wśród dotychczasowych dokonań PZL warto wskazać na:
  • udział przedstawicieli PZL w pracach władz oświatowych (centralnych i wojewódzkich) dotyczących spraw płacowych, reformy oświaty oraz awansu zawodowego logopedów w placówkach oświatowych;
  • opracowanie Kodeksu Etycznego;
  • opracowanie zasad przyznawania Certyfikatu Zawodowego;
  • promocja zawodu logopedy, w tym zorganizowanie ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
    (w listopadzie 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008 );
  • nawiązanie współpracy z CPLOL;
  • organizacja konferencji, szkoleń i kursów dla logopedów.
  • W maju 2007 r dr Michał Bitniok wprowadził struktury Polskiego Związku Logopedów do europejskiej organizacji CIPLOL. Również w tym samym czasie na Zjeździe COMITÉ PERMANENT DE LIAISON DES ORTHOPHONISTES-LOGOPÉDES DE L’UNION EUROPÉENNE uchwalono Europejski Dzień Logopedy i ustalono go na dzień 6 marca.

7.03.2009 w Poznaniu na Walnym Zjeździe Logopedów zostały wybrane władze Polskiego Związku Logopedów. Przewodniczącą w  kadencji została mgr Anna Żebryk - Stopa z Oddziału Wielkopolskiego.

21.03.2012 w Poznaniu podczas Walnego Zjazdu Logopedów została wybrana nowa Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów mgr

Biuro Przewodniczącej PZLTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2