39-40 EN

3940

45 EN

Logopedia 45 okl 200 coper

41 EN

okladka 41

46 EN

Okładka

42 EN

logop okl 42

47-1 EN

Log47ang

43/44 EN

okladka 43-44 mg

47-2 EN

Logop 47-2

Reviewers’ Board

Barbara Boniecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Helena Borowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Olga Jauer-Niworowska (Uniwersytet Warszawski)
Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Małgorzata Młynarska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)|
Małgorzata Rocławska-Daniluk (Uniwersytet Gdański)

Logop 47-2