Komitet Redakcyjny • Editorial Board

KOMITET REDAKCYJNY • EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny • Editor-in-Chief Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Sekretarz • Secretary Urszula Jęczeń – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Członkowie • Members
Kamila Bigos – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Urszula Ciszewska-Psujek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Karolina Małocha – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Paulina Mistal – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Wojciech Lipski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Marta Wysocka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Ewa Muzyka-Furtak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Joanna Stasiak  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Łukasz Maj – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Monika Łuszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Magdalena Kozłowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Anna Kruczyńska-Werner – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Małgorzata Waryszak – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2