Komitet Redakcyjny • Editorial Board

KOMITET REDAKCYJNY • EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny • Editor-in-Chief
Stanisław Grabias
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Sekretarz • Secretary
Urszula Jęczeń
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)


Członkowie • Members

Aneta Domagała
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Anita Lorenc
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Renata Kołodziejczyk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
Zdzisław M. Kurkowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Muzyka-Furtak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Stanisław Milewski
(Uniwersytet Gdański)
Urszula Mirecka
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Barbara Ostapiuk
(Uniwersytet Szczeciński)
Jolanta Panasiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Joanna Stasiak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Tomasz Woźniak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Marta Wysocka
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

20142015

logop okl 42

Okładka46