Studia

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Logopedii
organizowane przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie

Informacje ogólne Wydział: Humanistyczny Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Logopedyczne (2 grupy: jedna, odbywająca zajęcia na zjazdach tygodniowych; druga na zjazdach w dni wolne od pracy). Kierownik studiów: Dr Urszula Mirecka, dr Ewa Muzyka Informacji o studiach udziela: Sekretariat Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS tel. 081 537-54-15 Organizator: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Grabias) Współorganizator (o ile występuje):

Studia przeznaczone są dla: osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii lub pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów). Uzyskane kwalifikacje: logopedyczne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Zajęcia: Czas trwania: 4 semestry; liczba godzin: 600 Streszczony plan studiów: Program studiów obejmuje następujące bloki: Blok przedmiotów medycznych obejmujący zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, foniatrii, nerologii i psychiatrii. Blok przedmiotów lingwistycznych to: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka. Zagadnienia psychologiczne omawiane są na zajęciach: psychologii rozwojoweji neuropsychologii. Prezentowana problematyka zaburzeń mowy dotyczy teorii zaburzeń mowy, audiofonologii, surdologopedii, dyslalii, jąkania, oligofazji, trudności w czytaniu i pisaniu, afazji, alalii, dyzartrii, demencji. W programie znajdują się także zajęcia z terapii logopedycznej, seminarium dyplomowe i praktyki.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania oraz złożenie i obrona pracy końcowej.

Zajęcia odbywają się w (miejscowość): Lublinie w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin, ul. Sowińskiego 17. w dni tygodnia: I grupa: piątek, sobota, niedziela; druga grupa 7 zjazdów tygodniowych w godzinach: I grupa: piątek od godz. 15,oo do 19,3o, sobota od godz. 8,3o do godz. 18,oo, niedziela od godz. 8,oo do godz. 14,oo; druga grupa: poniedziałek od godz. 11,oo do 17,3o, pozostałe dnia od 8,oo do 17,oo, piątek do ok. godz. 13,3o Planowana opłata za semestr: ok. 1.400,- zł; przy liczbie słuchaczy: ok. 28.

Rekrutacja: Miejsce przyjmowania dokumentów: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Dom Studenta Zaocznego, Lublin, ul. Sowińskiego 17; Termin przyjmowania dokumentów: do 15 maja 2006 r. Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna.

Podyplomowe Studia Neurologopedii
organizowane przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie

Przeznaczone są dla logopedów, którzy chcieliby zdobyć tę specjalność zawodową. Neurologopedia jest wyszczególniona pod numerem 2440602 obok logopedii ogólnej i surdologopedii w Spisie Zawodów i Specjalności, opracowanym dla potrzeb rynku pracy (Dz.U. Nr 48/1995).

Informacje ogólne Wydział: Humanistyczny Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Neurologopedii Kierownik studiów: Dr hab. Tomasz Woźniak Informacji o studiach udziela: Sekretariat Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS tel. 081 537-54-15 Organizator: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Grabias). Współorganizator (o ile występuje):

Studia przeznaczone są dla: absolwentów podyplomowych studiów logopedii oraz studiów wyższych ze specjalnością logopedyczną. Uzyskane kwalifikacje: uprawnienia neurologopedy.

Zajęcia: Czas trwania: 2 semestry; liczba godzin: 285 Streszczony plan studiów: Program studiów obejmuje pięć bloków tematycznych; mowę i jej zaburzenia, zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, terapię osób jąkających się, zaburzenia mowy u chorych psychicznie seminarium dyplomowe i praktyki.

Warunki ukończenia studiów: egzamin końcowy, będący prezentacją studium przypadku. Zajęcia odbywają się w (miejscowość): Lublinie w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin, ul. Sowińskiego 17. w dni tygodnia: sobota, niedziela w godzinach: sobota od godz. 8,3o do godz. 18,oo, niedziela od godz. 8,oo do godz. 13,oo, oraz tydzień praktyki w Szpitalu Psychiatryczno-Neurologicznym w Lublinie. Planowana opłata za semestr: ok. 1.400,- zł; przy liczbie słuchaczy: ok. 40.

Rekrutacja: Miejsce przyjmowania dokumentów: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Dom Studenta Zaocznego, Lublin, ul. Sowińskiego 17; Termin przyjmowania dokumentów: do 15 września 2006 r. Zasady rekrutacji: na podstawie kolejności złożonych dokumentów.


Podyplomowe Studia Logopedyczne (uzupełniające)
organizowane przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie

Specjalizacyjne Podyplomowe Studium Surdologopedii organizowane jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Informacje ogólne Wydział: Humanistyczny Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Logopedyczne (uzupeł.) Kierownik studiów: Dr Aneta Domagała Informacji o studiach udziela: Sekretariat Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS tel. 081 537-54-15 Organizator: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Grabias). Współorganizator (o ile występuje):

Studia przeznaczone są dla: osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie z zakresu logopedii szkolnej, dwustopniowe studia magisterskie, osób, które ukończyły studia licencjackie ze specjalnością logopedyczną, Podyplomowe Studium Logopedii Szkolnej. Uzyskane kwalifikacje: logopedyczne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Zajęcia: Czas trwania: 3 semestry; liczba godzin: 350 Streszczony plan studiów: Program studiów obejmuje następujące bloki: Blok przedmiotów medycznych obejmujący zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, foniatrii, nerologii i psychiatrii. Blok przedmiotów lingwistycznych to: fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka. Zagadnienia psychologiczne omawiane są na zajęciach: neuropsychologii. Prezentowana problematyka zaburzeń mowy dotyczy teorii zaburzeń mowy, audiofonologii, surdologopedii, dyslalii, jąkania, oligofazji, afazji, alalii, dyzartrii, demencji. W programie znajdują się także zajęcia z terapii logopedycznej, seminarium dyplomowe i praktyki. Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania oraz pozytywnej oceny pracy końcowej (opis studium przypadku) i egzamin końcowy.

Zajęcia odbywają się w (miejscowość): Lublinie w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin, ul. Sowińskiego 17.w dni tygodnia: piątek, sobota, niedziela, w godzinach: piątek od godz. 14,3o do 19,3o, sobota od godz. 8,oo do godz. 18,oo, niedziela od godz. 8,oo do godz. 14,oo i dwa zjazdy tygodniowe praktyczne. Planowana opłata za semestr: ok. 1.000,- zł; przy liczbie słuchaczy: ok. 30.

Rekrutacja: Miejsce przyjmowania dokumentów: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Dom Studenta Zaocznego, Lublin, ul. Sowińskiego 17;Termin przyjmowania dokumentów: do 15 września 2006 r. Zasady rekrutacji: na podstawie kolejności złożonych dokumentów.

Informacje ogólne Wydział: Humanistyczny Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Surdologopedii Kierownik studiów: Dr Zdzisław Marek Kurkowski Informacji o studiach udziela: Sekretariat Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS tel. 081 537-54-15 Organizator: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Grabias), wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Współorganizator (o ile występuje):

Studia przeznaczone są dla: absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Uzyskane kwalifikacje: praca z osobami z uszkodzonym narządem słuchu; uprawnienia surdologopedy.

Zajęcia: Czas trwania: 2 semestry; liczba godzin: 291 Streszczony plan studiów: program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audytywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej, terapię osób głucho niewidomych, terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń programem nauczania oraz złożenie i obrona pracy końcowej.

Zajęcia odbywają się w (miejscowość): Lublinie w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin, ul. Sowińskiego 17. w dni tygodnia: sobota, niedziela, poniedziałek w godzinach: sobota od godz. 11,oo do godz. 18,oo, niedziela od godz. 9,oo do godz. 17,oo, poniedziałek od godz. 9,oo do godz. 14,oo i jeden zjazd tygodniowy w Lublinie. Planowana opłata za semestr: ok. 1.400,- zł; przy liczbie słuchaczy: ok. 30.

Rekrutacja: Miejsce przyjmowania dokumentów: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Dom Studenta Zaocznego, Lublin, ul. Sowińskiego 17;Termin przyjmowania dokumentów: do 15 września 2006 r. Zasady rekrutacji: kolejność złożenia dokumentacji.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2